May 09, 2018

ایا می دانید که قرعه تاریخ بنام شما رنسانسی ها خورده ؟مانوک خدابخشیان

ایا می دانید که قرعه تاریخ بنام شما رنسانسی ها خورده ؟

October 31, 2015

چرا امريكا با بيرون كردن شاه خودزنى كرد ؟ (فیس بوک مانوک خدابخشیان)

حكم رفتن شاه را خدايان ميز گرد كنفرانس بيلدربرگ  دادند و بعد وظيفه و ماموريت ها را تقسيم ومحول كردند. دولت ليبرال چپ كارتر ؛ ماموريت كنترل شاه و ارتش شاهنشاهى را داشت ؛ ضمن اينكه در مرحله دگرديسى ساختارقدرت نقش پاسداراستراتژيكى در قبال شيطنتهاى احتمالى شوروى را بازى كرد. براى نسلى كه نشنيده و نميداند؛ بايد خاطر نشان ساخت كه دولت  كارتر ارزيابى وضعيت شاه و ايران بحران زده را به ديپلمات كهنه كار ؛ جورج بال سپرده بود. او نه تنها بابت قضييه ٢٨ مرداد دل پر خونى از شاه داشت كه مخالف تمامى سياستهاى كيسينجر بود. باگزارش جورج بال ؛ يكى ازكهنه لژنشينان بيلدر برگ؛ كارتر و سايروس ونس وزير خارجه كارتر كه تصادفا شاگرد خلف جورج بال بود؛ كه به همراه برژنسكى كه سخت نگران فرصت طلبى هاى كرملين نشين ها مى بود؛ در كنفرانس چهارجانبه گوادالوپ شركت كردند. در گزارش به خروج شاه و چرخش دولت امريكا بسوى انقلابيون اشاره شده بود. ازانجايًى كه فرانسوى ها وظيفه هميارى با تيم پاريسى كه زير علم جماعت شريعتى فعاليت مى كرد و با پذيرش خمينى و نشاندنش زير درخت معجزه گر سيب خود را سهامدار اصلى انقلاب اسلامى مى ديد؛ تمامى سرمايه ى ديپلماتيك خود را روى تيم بنى صدر و حبيبى قمار كرد. حال انكه امريكايى ها هم با تيم بازرگان - يزدى در ارتباط بودند و هم با بهشتى؛ راسپوتين اسلامى؛ و عوامل دو أسترى ارتش و ساواك كه هنوز زير سايه فردوست عمل مى كردند. تكته مهم اينكه ؛ كارتر براى كنترل ارتش كه به اعلام بيطرفى ارتش ختم شد؛ ژنرال هويزر معاون ژنرال الكساندر هيك فرمانده كل ناتو را به تهران فرستاد كه به استعفاى هيگ انجاميد. يعنى اينكه ناتو شاه را بيرون كرد. فراموش نكنيد ؛ كلوب رم ؛ كه پروژه عصرتاريكى دركشورهاى در حال صنعتى شدن را در روند دكترين بازگشت به گذشته بهتر را ديكته كرد ؛ به مخزن فكر ناتو مى رفت. امريكا را خودزنى كردند اما هدف بزرگتر فروپاشى شوروى و جا اندازى نظام نوين جهانى در عصر پس از سلطه اوپك و پترودلار و شاهنشاهى كه به تمدن بزرگ ايرانى مى انديشيد و بازار بزرگ. خاورميانه. حرف اخر اينكه. از كارتر تا كلينتون و تا اوباما ؛
دمكراتها هواى رژيم انقلابى را بد جورى داشته و دارند
فیس بوک مانوک خدابخشیان

August 16, 2015

چه بر سر سایت اخبار روز آمده است.

به دنبال پخش دو قسمت از برنامه پرگار درسایت بی بی سی که به عملکرد ساواک در نظام شاهنشاهی میپرداخت، تعداد زیادی از چریکها و مجاهدین که در گذشته برای بر پایی جوامع یک طبقه کمونیستی و بی طبقه توحیدی بر علیه نظام سلطنتی دست به اقدامات مسلحانه  زده بودند مقالات زیادی برعلیه آقای فراستی از مامورین سابق ساواک و آقای عرفان قانعی فر تاریخ نگار منتشر ساختند. بسیاری از این مقالات، هر چند که بدون اشاره ای به گذشته سازمانهای خود نویسندگان، از ترور مقامات رژیم گذشته و ترورهای درون گروهی گرفته تا کشتن سرباز وظیفه ای که با رها کردن اسلحه خود قصد فرار از بانکی که مورد سرقت قرار گرفته بودرا داشت، فقط بر این نکته اشاره داشتند که ساواک اینان را مورد شکنجه قرار میداده است. در میان این مقالات، مقاله ای هم از طرف شخصی بنام مارال سعید در سایت اخبارروز(۱) انتشار یافته که گویی قصد از انتشار آن ارائه یک چهره هتاک و چاله میدانی از طرفداران سازمانهای چریکی بوده تا ثابت کند که ساواک با چه نیروهای بی پرنسیپ و فاقد هرگونه ارزشهای اخلاقی و خانوادگی طرف بوده است. نکته جالب در مقاله این جناب مارال سعید این است که ایشان به جای اینکه ساواک را اماج انتقادهای خود قرار دهد، نوک تیز ناسزاهای چارواداری و چاله میدانی خود را نثار عرفان قانعی فر که به عنوان یک محقق تاریخ در برنامه شرکت داشته است مینماید. دلیل این هتاکی هم این است که آقای قانعی فرد اعتقاد داشته که اعمال سازمانهای چریکی دردست یازیدن ساواک به اعمال شکنجه نقش داشته و حکم عمل و عکس العمل را داشته است. و بدتر این بوده است که قانعی فرد به یادشان آورده که خود این گروههای چریکی هم چندان نیروهای علیه الرحمه ای نبوده و سوابقی هم در کشتن یاران سابق خود و یا یک رییس بیچاره بانک داشته اند. نوشته جناب مارال سعید چنین پایان میابد: "و قوادان را نیز نیاز آن نیاید تا لباس علم تاریخ بر تن کنند و در پیش چشم مردم خشونت را قانونی و الهی جلوه دهند."  با نگاهی به فرهنگ لغات فارسی این معانی برای کلمه قواد به چشم میخورند: زن جلب و دیوث . (ناظم الاطباء). قرمساق و دیوث .  و اما کلمه دیوث: "د ی و ث به انسان بی غیرتی اطلاق می شود که مانند خوکها از دیدن رابطه نامشروع همسر خود با مرد های اجنبی لذت می برد و برای نوامیس خود قوادی می ..." من قضاوت را در مورد نویسنده این کلمات به خوانندگان واگذار میکنم. آنچه که در اینجا برای من به وضوح مشخص است تلاش نویسنده، مانند همه جاهلهای سر گذر که بشدت خصلتهای مرد سالارانه دارند، در تحقیر یک انسان دیگر با توهین و تحقیر همسر، خواهر، و یا مادر آن شخص است. تحقیر جنسی و جنسیتی یک زن و از طریق آن تحقیر شوهر آن زن بوسیله یک انسان طراز نوین که صد البته زمانی حامی مبارزه مسلحانه بوده است. واما سئوال من از آقای ف. تابان : "به کجا چنین شتابان در تبدیل سایت وزین اخبار روز به محلی برای انتشار فحشهای چاله میدانی.
(۱) http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68696

August 02, 2015

آقای ف م سخن، بس است دیگر

ـ به نظر من (که البته احتمال اشتباه هم هست) مقاله دوست نادیده ام، هر چند به طنز نوشته شده، عکس العملی است در مقآبل انتقاداتی که بر نوشته های قبلیشان وارد شده بود و ایشان را به سلطنت طلبی متهم کرده بودند. من بیشتراز ده سال است که مقالاتشان را میخوانم (در واقع هر چه از ایشان تا حالا منتشر شده را خوانده ام) و اتهام سلطنت طلبی به ایشان اصلا نمیچسبد، ولی کاملا مشخص است که دگم هایی که در مورد شاه و فرح و عملکرد آنها داشته اند تا حد بسیاری آب شده است. یادم می آید که در یکی از کشکول های خود فرح را به باد انتقاد گرفته بودند که چرا از شاه به عنوان همسری خوب یاد کرده است و خوب است که یادداشت های علم را در باره گردشهای شاه بخواند. در حالیکه در بین دمکراتها و لیبرالها، چنین مسائلی در حیطه مسائل خصوصی زن و شوهرهاست و تنها دو طرف حق قضاوت در این زمینه را دارند، به غیر از محافظه کاران (چه جمهوری خواه آمریکا و چه اصولگرایان ایرانی) که یقه درانیها میکنند ولی چون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند                                  ـ شما آمدید بین دو گروه مطلق گرا (ساواک یک طرف و گروههای چریکی) که هردو در طول حیاتشان جنایات و خدماتی را مرتکب شده اند به طور غیر مستقیم جانب گروههای چریکی را گرفتید، چرا؟
ـ آقای مدنی بارها گفتند که شاه اگر آزادی میداد ما هیچوقت دست به اسلحه نمی بردیم. در حالیکه حقایق (فکتهای) تاریخی خلاف آنرا ثابت میکند. چریکهای فدایی خلق  با گروه بریگارد سرخ ایتالیا وبه ویژه گروه بادرماینهوف آلمان  روابط نزدیکی داشتند. شما خود نیز میدانید که این گروهها در کشورهای دمکرات عملیات تروریستی انجام میدادند. حقیقت تاریخی دیگر انتقاد چریکها از احزاب کمونیستی اروپا ی غربی و رویزیونیست خواندن آنها بود که چرا به جای سازماندهی انقلاب سرخ به روش پارلمانتاریستی رو آورده اند. دوستان چریک و مجاهد، یکی جامعه بی طبقه توحیدی میخواست و یکی هم دیکتاتوری پرولتاریا و هر دو هم با جنگ مسلحانه. ادعای آقای مدنی یک دروغ کامل بیش نبود. حقیقت تاریخی دیگر هم از زبان مهدی فتا پور نقل شده است در مصاحبه ای در بی بی سی. او گفت که زمانی که در زندان بود یک روز باز جویش به او گفت که آقای فتا پور ما میخواهیم شما را آزاد کنیم. بروید بیرون و کار سیاسی کنید. فتا پور میگوید از زندان اومدیم بیرون و توی میدون انقلاب دیدیم که روزنامه ها نوشتنه اند که جمشید آموزگار به نخست وزیری انتخاب شد. فتاپور میگوید:" ما گفتیم با اینها میخواهند تغییر ایجاد کنند و از ما تقاضای کار سیاسی دارند." بله آقای سخن، آقایان انتظار داشتند که شاه سریعا اعلام حکومت کارگری و آقای نگهدار را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند.
ـ از کشتن عبدالله پنجه شاهی که چقدر برای او ما سالگرد شهادت بوسیله ساواک جنایتکار گرفتیم و شریف واقفی ویا آن رییس بانک (نشید، که همه جا هم پر کردند ساواکی بوده) و آن سرباز وظیفه دیگر چیزی نگوییم بهتر است. 
ـ به نظر من کسانی که ساواک را میخواهند تطهیر کنند، بهتر است دست از این کار بردارند. خشونتی که ساواک بکار میبرد به خصوص وقتی که چریکها دستگیر میشدند، به هیچ وجه قابل دفاع نیست حتی تحت عنوان اعتراف گیری. با اسیر باید رفتار انسانی کرد حتی دشمن خونی. ولی دقت کنید، شما انتظاری را از شاه داشتید که از آدم فرزانه ای مثل ماندلا میشد داشت.
ـ برای من عملکرد کلی افراد بسیار مهم است. به همانگونه که تاریخ در مورد امیر کبیر، حتی با قتل عام بیش از پنج هزار از بهاییان هنوز مثبت نظر میدهد، در مورد شاه و عملکرد سلطنت هم باید منصف بود.
ـ من خودم در خانواده ام، برادر بزرگم، به دلیل داشتن کتانهای مادر و خرمگس بازداشت شده بود و تحت شکنجه (شلاق) و ضرب و شتم به مدت شش ماه قرار گرفت. هر چند کتابها در خانه او پیدا نشد ولی دوستانش که جزو هواداران چریکهای فدایی بودند (خودش هم بود)، زیر شکنجه اسم او را هم داده بودند.
ـبه گفته دکترعباس میلانی، شاه چندین بار در مقاطع مختلف برای جبهه ملی پیغام فرستاد که خودش یک سوسیال دمکرات است و از آنها خواست که بیایند و به او کمک کنند اما آنها هر بار رد کردند ولی دعوت خمینی را نه.
ـما قربانی نداشتن روشنفکر به معنای واقعی آن شدیم. در مذهبی ها، شریعتی شان در دختری که در هیجده سالگی مرد آنقدر کمالات و دانش دید که برایش کتاب نوشت فاطمه فاطمه است. و آن دیگری، آل احمد که از کمونیزم به اسلام رسید، وقتی به او گفتند صمد غرق شده و بوسیله ساواک کشته نشده است، گفت برای ما استفاده اش بیشتر است اگر بگوییم ساواک کشته است. در کمونیستهایش هم که امیر پرویز پویان و احمدزاده هارا نابغه ای خواندند غافل از اینکه اینان همچنان رسوبات مذهبی در ذهنشان مانده بود. خنده دار نیست برای شما که کمونیستها که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندارند هم کشته شدگان خود را شهید میخواندند. یعنی که زنده اند و شاهد. همان رسوبات مذهبی که عرض کردم.
ــ آقای سخن، بس است دیگر. لطفا این لجن را دیگر به هم نزنید. ما قربانی کینه و نفرت گروههای سیاسی ما نسبت به سلطنت و نفرت شاه از سیاسیون ما شدیم.
ـ روزانه صدها کودک در ایران مورد تجاوز قرار میگیرند. اینان فردای آینده، اگر ایدز آنان را از پا درنیاورده باشد، بدلیل صدمات روحی وارده بر آنان، انسانهای طبیعی نخواهند بود. خشونت وارده بر آنان، ایشان را تبدیل به موجوداتی خشن و بیرحم خواهد نمود. صدها زن و دختر، هر روز به بهانه های مختلف به وسیله نیروهای بسیج دستمالی میشوند، عده ای همم مانند زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته و کشته میشوند. پسران ما در کهریزک ها مورد تجاوز و قتل و یا در زندانها مورد شکنجه و قتل (ستار بهشتی) واقع میشوند.
بس است آقای سخن. جامعه ما در حال فروپاشی است. به داد کودکانمان برسید. به داد زنان و دختران و مردان در بند مان برسیم. چه رژیم بدی بود آن رژیم که باید علیه اش اسلحه بدست گرفت و چه گل و بلبل است این رژیم که اصلا صحبت از اسلحه، اه اه. ولی به داد این جامعه در حال فروپاشی برسید. بس کنید جناب سخن، لطفا از خیر قسمت دوم بگذرید، به داد این جامعه در حال فروپاشی، به داد کودکان و روسپیانش برسید، بس کنید این طنزهای بیهوده را.
در پاسخ به مقاله مصاحبه اختصاصی خودنویس با رهبر عملیات وزارت اطلاعات (۱) در سایت خودنویس

May 30, 2015

قرآن، فرقان و مسیحیان نستوری

یک رمزگشایی از قرآن

May 27, 2015

آقاى حجاريان وشركا، اين بار ديگر كور خوانديد - مانوک خدابخشیان


دوم خرداد شما وخاتمى هر چه داشت از موج فوتبال در آن عصر خوش گلها داشت. آنروزها در مصاحبه اى درسايت  سیلن با كارول لويد گفتم جماعت خردادى سوار موج فوتبالى شدند كه يكشبه با گل عزيزى ايرانيسم را جايگزين اسلاميسم انقلابى كرد !!! عنوان قهرمانان جوان در سرزمينى كهن گوياى واقعيت سياسى و تاريخى آن روز بود. يكى به اين شامورتى بازهاى امنيتى كه در جلد روزنامه نويس در هيات تحريريه هاى روزنامه هاى زنجيره اى ظاهر شدند و همه را به تب خردادى گرفتار كردند بگويد كه يادشان نرود كه نقاب از چهره ى اكثر كمدين هاى اكتيويست انها برداشته شده و نسل پنجم انقلاب نه گنجى بازاست ونه نافش به دفتر تحكيمى هاى دوزيستى كه جمعى با سوبسيدهاى دلارى نقش عوامل تبليغاتى ورسانه يى را بازى مى كنند بسته شده است. آنروزها درآن فصل گلخانه اى بهار تهران، كه کپى رنگ پريده بهار پراگ و رفورميستهاى آنسوى پرده آهنين بود و توسط تيم امنيتى حجاريان، تاجيك، ربيعى، آشنا، خانبكى، تاج زاده، علوى تبار، عبدى، اغاجرى و بهزاد نبوى به مديريت موسوى خويينى ها (عاليجناب خاكسترى) راه افتاد، به دو دليل در خارج هم گرفت. ١ـ نقش فعال تمامى جريانهاى همزاد انقلابى و فرارى از دام تيم اعدامها. ..٢ـ سمپاتى ناشيانهً رسانه چي ها و اپوزيسون وارفته و تابع  پروژه هاى گلخانه اى رژيم و خوش رقصى موقت ...!!

اما امروز، شرايط، شرايط جنگ و صلح است و كليد بازى دست اربابهاى بازى. نه ديگر كسي حوصله سعيد بازى وخردادبازى را دارد و نه تكرار بازگشت سيد خندان را، كه در مقايسه با دلقك خندان هسته اى ديگر خوش خنده بنظر نمى رسد. بازى حالا دست تيم اطاق جنگ و كهنه  سرداران سپاه است. تيم شمعخانى، رضايى و رحيم صفوى و احتمالا جعفرى كه دارند بازى قدرت را در تهران مديريت مى كنند

اقاى حجاريان ظاهرا بخش ديگر انقلاب فرانسه را كه عصر بناپارتيسم بود و پايان دوره شيرين قلمى روزنامه نگاران خط ده انقلابى را ناديده گرفته تا شايد جنازه بهار دوم خرداد را دوباره علم كند. یا شايد به عمد يادش رفته كه
آنروزها باطبى بود با تى شرت خونين كه پوستر آن فصل تاريخ شد وروی ديوار تاريخ ماند. گذشت دوران يار دبستانى وخواندن اهنگ تكرارى آن. دور دور رپ خوانهاى سياسي است. نسلى كه لكنت داشت و ميان خمينیسم و توده ايسم له شده بود قد انداخت و سبزانقلابى شد. حال نسلى است تمام عيارنوستالژيك كه مى خواهد از متريكس خمينيسم عبور كرده و از خانه عنكبوتى تاريخ خارج شود. اين ها نه اهل بهمن هستند و نه اهل خرداد و مرداد، كه اهل تقويمى جديد براى ورق زدن هستند

https://www.facebook.com/Manook.kh/posts/671084263022521

May 22, 2015